Medlemsliste

Hjem / Medlemsliste

Medlemsliste

Medlemsservice

Norpark yter gratis medlemsservice til medlemmene pr telefon eller pr e-post. Medlemsservicen går ofte ut på å gi råd og veiledning om klagebehandling av konkrete saker, parkeringsreguleringer og generell veiledning om parkeringsjuridiske forhold.

I tillegg yter foreningen juridisk bistand til en fordelaktig pris for medlemmene. Norpark kan bistå medlemmene som prosessfullmektig for domstolene.

Hvordan bli medlem av foreningen?

For å kunne bli medlem av foreningen Norpark – Norges Parkeringsforening må man være kommune eller selskap som håndhever eller leverer parkeringstjenster. Disse er A-medlemmer.

Som B-medlem kan man opptas dersom man er kommune uten egen parkeringsdrift eller er en privat virksomhet som produserer, utfører eller leverer varer og/eller tjenester innenfor foreningens virkeområde. Disse er assosierte medlemmer, og får tilgang til en del tjenester. Man vil gjennom medlemskapet lettere komme i kontakt med medlemmene.

Dersom man vil bli medlem av foreningen må man sende en søknad som vil bli fremlagt for styret. Styret behandler søknaden og beslutter eventuelt opptak som medlem.

A-medlemmer

Kommuner og selskaper som håndhever parkeringsbestemmelser og leverer parkeringsdrifttjenster

B-medlemmer

Kommuner uten egen parkeringsdrift. Private virksomheter som produserer, utfører eller leverer varer og/eller tjenester innenfor foreningens virkeområde. Kommuner og private virksomheter som tilbyr vilkårsparkeringsplasser uten håndheving.

HC-medlemmer

Kommuner som utelukkende ønsker bistand og veiledning i forbindelse med søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

A-medlemmer.

B-medlemmer.

HC-medlemmer.