Norpark er bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet, både for kommersiell og forvaltningsmessig drift

Medlemmer kan være kommuner, kommunale foretak og private virksomheter som driver håndhevingstjenester, samt private virksomheter som leverer varer og tjenester innenfor foreningens virkeområde.

Medlemsliste

Oversikt over medlemmer, samt info om hvordan søke medlemskap.

Kurs og kurspåmeldinger

Oversikt over aktuelle kurs og påmeldinger til disse.

Dommer og andre rettskilder

Oversikt over parkeringsrelaterte dommer og andre rettskilder.

Utforsk våre kurs

Målgruppe: Ansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet

Målgruppe: Ansatte i private parkeringsvirksomheter

Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens §9 pkt. c).

Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens §9 pkt. c).

Målgruppe: Saksbehandlere som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling

Målgruppe: Trafikkbetjenter, saksbehandlere og ledere som ønsker en fordypning i bruken av vegtrafikklovens §3 og §37.

Målgruppe: Saksbehandlere i parkeringsvirksomheter

Målgruppe: Saksbehandlere som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling

Målgruppe: Parkeringsansatte som skal lage skiltplaner eller klagesaksbehandlere med behov for skiltkompetanse.

Målgruppe: Parkeringsledere som trenger basiskunnskaper og/eller oppdatering innenfor parkeringsrett.

Alle trafikkbetjenter

Selskaper vi samarbeider med