Norges Parkeringsforening gjennomførte generalforsamlingen den 5. mai 2022.