Tid: 18. – 19. april 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 4. april

 

Målgruppe: Parkeringsansatte som skal lage skiltplaner eller klagesaksbehandlere med behov for skiltkompetanse.

Kursinnhold: Grunnleggende innføring i skilting av parkeringsområder – og parkeringsregulering på offentlig ferdselsåre, skiltenes betydning, krav til plassering av skilt, samt bruk av underskilt eller tekst. Kursdeltagerne står fritt til å velge om man vil delta på begge kursdagene, eller bare en av de:

DAG 1: vil omhandle skilting etter skiltforskriften

DAG 2: vil omhandle skilting etter parkeringsforskriftens vedlegg 1

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»::

 Hotellpriser:

Kurstider:

Tirsdag 18. april: kl. 9:00 – 16:30, onsdag 19. april: kl. 9:00 – 15:00

For påmelding til kurs;