PARKERINGSKLAGENEMNDA

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsselskap. Dette for å spare domstolsapparatet for saker som omhandler kontrollavgifter og fjerningsvedtak foretatt av private parkeringsselskaper, og andre som driver fjerningsvirksomhet eller parkeringshåndheving på privatrettslig grunnlag.  Dersom man ikke skulle bli gitt medhold hos Parkeringsklagenemnda, står man fortsatt fritt til å bestride kravet videre mot kreditor, og løse saken innen det ordinære domstolsapparatet.

PARKERING KØBENHAVN

Parkering København samarbeider tett med både den norske og den svenske parkeringsforening. Leder av Parkering København er også styreleder for den danske parkeringsforeningen.

EUROPEAN PARKING ASSOCIATION (EPA)

Norpark er medlem av den europeiske foreningen, forkortet til EPA. EPA organiserer alle parkeringsforeninger i Europa og koordinerer blant annet innsatsen vedrørende parkeringsspørsmål overfor EU. EPA organiserer annet hvert år en stor internasjonal parkeringskonferanse.

INTERNATIONAL PARKING INSTITUTE (IPI)

IPI er verdens største medlemsforening for parkeringsbransjen. På hjemmesidene finnes en rekke artikler og dokumentasjon som også kan være nyttig for norske forhold. IPI arrangerer hvert år verdens største parkeringskonferanse.