Tid: 6. – 8. mars 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 22. februar 2023

Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet

Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og tingretten, samt klagefrister gjennomgås også.

NB! Kursdeltagerne står fritt til å velge hvilke dager man deltar; dvs. delta dag 1, delta dag 2 og 3 eller delta alle tre dager.

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»::

Hotellpriser:

Kurstider:

Mandag 6. mars: kl. 9:30 – 16:00, tirsdag 7. mars: kl. 9:00 – 16:00, onsdag 8. mars: kl. 9:00 – 14:00

For påmelding til kurs: