Tid: 5. – 6. september 2023

Sted: Thon Partner Hotel Victoria, Strandgata 21, Hamar

Påmeldingsfrist: 3. august 2023

Målgruppe: Trafikkbetjenter, saksbehandlere og ledere som ønsker en fordypning i bruken av vegtrafikklovens §3 og §37, hva er veg og vegens utstrekning og definisjonen av vegkryss.

Kursinnhold: Gjennomgang av vegtrafikklovens § 3 og 37, vegens utstrekning og betydningen for håndheving av skilt og trafikkregler. Definisjon av vegkryss og betydningen for håndhevelse. Kurset er lagt opp med en kort teoretisk introduksjon til temaene, gruppearbeider og befaringer i byen. Kursdeltagene må ha med klær for å være ute uansett vær.

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Thon Partner Hotel Victoria»::

Hotellpriser:

  

Kurstid:

Tirsdag 5. september: kl. 9:00 – 16:00, onsdag 6. september: kl. 9:00 – 16:00

For påmelding til kurs; trykk HER