Kommuner og private parkeringsoperatører skal finne seg i at pressen gransker virksomhetene. Dessverre oppstår det tilfeller hvor pressen går for langt i sine påstander uten at det er belegg for det. Her følger noen saker hvor parkeringsoperatører har klaget presseoppslag inn for Pressens faglige utvalg.

  • Q-Park klagde inn TV2 etter å ha blitt beskyldt for å ilegge kontollavgifter som hevn på en tidligere ansatt.