Vegbegrepet - Tingretten - Bergen

Vegen er skiltet med gang- og sykkelveg. Kjennelsen konkluderer med at bilene står hensatt på vegens skulder og rammes av stanseforbudet i trafikkreglene. Bildet viser hvor de aktuelle kjøretøyene stod parkert. Trykk HER for å lese rettskjennelsen.

                                  Kjennelse fra Bergen

P-tillatelse skal ligge godt synlig

Oslo tingrett har avsagt dom i en sak der en beboer i et borettslag ikke hadde lagt fram sin parkeringstillatelse for kontroll.

Retten la ikke vekt på at andre kan ha fått ettergitt tidligere, men standardvilkårene ble ikke vurdert. Saken gjeldt et selskap som ikke var medlem av Norpark.

Retten mente avtalevilkårene var klare og kunne ikke se at disse var urimelige. Retten la særlig vekt på at en praksis med ettergivelse vil lede til en svært lite effektiv håndheving og kontroll av bestemmelsene på stedet.

Dommen er rettskraftig. Standardvilkårenes regel om frafallelse første gang ved kontraktsparkering er dermed “snillere” enn rettspraksis.

Dommen kan leses her:  Synlig parkeringstillatelse