Norpark har sammen med forbrukermyndighetene laget standardvilkår for privat parkeringsregulering. Standardvilkårene fastsetter plikter og rettigheter for både bilførere og parkeringsselskaper.