Våren 2014 ble forslag til ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering lagt ut på høring. Forslaget medfører også endringer i vegtrafikklovens § 8. Nedenfor finnes de aktuelle dokumenter.