Kan man veksle før man betaler på automat?

Etter både offentlige og private regler skal man betale straks…

Hva betyr uaktsomhet når man parkerer?

  Vegtrafikklovens § 31 bestemmer at en bilfører…

Hva regnes som fortau?

Trafikkreglene § 1, bokstav h definerer fortau som anlegg…