• Generelt

  Mange som klager på “parkeringsbøter” har en god grunn til dette, og noen vil få medhold i sin klage. Kommuner og parkeringsselskaper mottar imidlertid også en del nytteløse klager. Dette gjelder typisk klager over parkeringer hvor billetten ikke har ligget godt synlig, hvor man har kommet for sent til utløpt billett (uten akutt/nødrettslignende årsak), parkering i strid med parkeringsforbud osv.

 • Parkering forbudt - av- og pålessing

  Et typisk tilfelle som ikke gis medhold i klage over offentlig parkeringsgebyr er hvor det påstås at bilen ikke har stått parkert i strid med parkeringsforbud pga at det er foretatt “kortest mulig stans for av- eller pålessing”, jfr. definisjonen av begrepet “parkering” i trafikkreglene § 1, bokstav k og hvor fører kun har levert noe lett og/eller lite eller bare har vært på kiosken og kjøpt en pølse. Det må være foretatt en reell av- og pålessing for at unntaket skal komme til anvendelse.

 • Parkering i kryss

  Det gis heller ikke medhold ved parkering i kryss nærmere enn 5 meter dersom klageårsaken er at det ellers ikke var noen ledige parkeringsplasser, eller det strides om hvor 5 meter skal regnes fra. Dette er klart definert i trafikkreglene § 17 nr. 1, bokstav b, som sier at dette regnes fra punktet der kurven begynner å runde og trafikkbetjenene har god trening i å finne dette punktet. Dersom det unntaksvis skulle være foretatt feil måling vil imidlertid fører få medhold i sin klage.

 • Parkeringsklagenemndas tolkninger

  Du kan lese Parkeringsklagenemndas tolkninger og liste over nytteløse klager her.