Nye parkeringsforskrifter

Fredag 18.mars ble nye parkeringsforskrifter vedtatt. Dette gjelder vilkårsparkeringsforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og forskrift om parkering for forflytningshemmede. I tillegg er det gjort endringer i postforkynningsforskriften vedrørende postforkynning av Parkeringsklagenemndas vedtak, se forskrift om endring av postforkynningsforskriften. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2017, med visse overgangsbestemmelser fram til 1. januar 2018.

Norpark gjennomgår forskriftene og vil komme med veiledning til medlemmene vedrørende krav til omskilting av områder, utdanning osv., med særlig vekt på overgangsordningene.

Norparks utdanningsprogram tilpasses fortløpende det nye regelverket.