Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2023

Tid: 10. – 12. januar 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 21. desember 2022

Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

 • For medlemmer av Norpark: kr 6 200,-
 • For ikke medlemmer av Norpark: kr 9 200,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»:

 • Rom/frokost: kr 1 095,- pr. pers pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag: kr 685,- pr. pers. pr. dag
 • Dagens 3-retters middag: kr 425,- pr. pers pr. middag

Kurstider:

Tirsdag 10. januar: kl. 9:30 – 16:30, onsdag 11. januar: kl. 9:00 – 16:30, torsdag 12. januar: kl. 9:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2023

Tid: 10. – 12. januar 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 21. desember 2022

 

Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

 • For medlemmer av Norpark: kr 6 200,-
 • For ikke medlemmer av Norpark: kr 9 200,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»:

 • Rom/frokost: kr 1 095,- pr. pers pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag: kr 685,- pr. pers. pr. dag
 • Dagens 3-retters middag: kr 425,- pr. pers pr. middag

 Kurstider:

Tirsdag 10. januar: kl. 9:30 – 16:30, onsdag 11. januar: kl. 9:00 – 16:30, torsdag 12. januar: kl. 9:00 – 15:30

For påmelding til kurs; trykk HER

 

 

 

 

Grunnutdanning – offentlig, del 2: januar 2023

Tid: 23. – 27. januar 2023
Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten
Påmeldingsfrist: 16. januar 2023

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.
Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt og det strafferettslige vernet. Det gis også undervisning i det offentliges særlige ansvar for regulering av offentlig ferdselsåre, trafikkreglene, skiltforskriften og offentlighetsloven. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 9 200,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 700,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»:

Hotellpriser:
• Rom/frokost: kr 1 095,- pr. pers pr. natt
• Dagpakkepriser pr. dag: kr 685,- pr. pers. pr. dag
• Dagens 3-retters middag: kr 425,- pr. pers pr. middag

Kurstider:
Mandag 23. januar: kl. 10:30 – 16:30, tirsdag 24. januar – torsdag 26. januar: kl. 9:00 – 16:00, fredag 27. januar: kl. 8:30 – 14:00

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Regodkjenning: februar 2023

Tid: 2. februar 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 19. januar 2023

Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens §9 pkt. c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år.

Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

 • For medlemmer av Norpark: kr 4 100,-
 • For ikke medlemmer av Norpark: kr 7 100,-

 

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»::

Hotellpriser:

 • Rom/frokost: kr 1 095,- pr. pers pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag: kr 685,- pr. pers. pr. dag
 • Dagens 3-retters middag: kr 425,- pr. pers pr. middag

Kurstid:

Tirsdag 2. februar: kl. 09:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no