Medlemsservice

Norpark yter gratis medlemsservice til medlemmene pr telefon eller pr e-post. Medlemsservicen går ofte ut på å gi råd og veiledning om klagebehandling av konkrete saker, parkeringsreguleringer og generell veiledning om parkeringsjuridiske forhold.

I tillegg yter foreningen juridisk bistand til en fordelaktig pris for medlemmene. Norpark kan bistå medlemmene som prosessfullmektig for domstolene.

Hvordan bli medlem av foreningen?

For å kunne bli medlem av foreningen Norpark – Norges Parkeringsforening må man være kommune eller selskap som håndhever eller leverer parkeringstjenster. Disse er A-medlemmer.

Som B-medlem kan man opptas dersom man er kommune uten egen parkeringsdrift eller er en privat virksomhet som produserer, utfører eller leverer varer og/eller tjenester innenfor foreningens virkeområde. Disse er assosierte medlemmer, og får tilgang til en del tjenester. Man vil gjennom medlemskapet lettere komme i kontakt med medlemmene.

Dersom man vil bli medlem av foreningen må man sende en søknad til styret i foreningen med opplysninger om sin virksomhet samt vedlegge firmaattest. Styret behandler søknaden og beslutter eventuelt opptak som medlem.

Norparks A-medlemmer.

Kommune eller selskap som håndhever eller leverer parkeringstjenster.

 • AimoPark Norway AS
 • John Lien
 • 81 52 23 15
 • Send Epost
 • Alta kommune
 • Jon-Vegar Nilsen
 • 78 45 50 00
 • Send Epost
 • Avinor AS
 • Amy-Caroline Løken
 • 41 50 67 43
 • Send Epost
 • Bergen kommune
 • Arvid Heggestad
 • 55 56 88 55
 • Send Epost
 • Bærum kommune
 • Per Olav Nilssen
 • 90 93 40 41
 • Send Epost
 • Dpark AS
 • Claus Mølbach-Thellefsen
 • 32 04 62 83
 • Send Epost
 • ECO Trygghet AS
 • Ole Ingebrigtsen
 • 91 57 56 66
 • Send Epost
 • Farsund kommune
 • Hilde Synnes Drønen
 • 38 38 20 33
 • Send Epost
 • Fredrikstad kommune
 • Frode Samuelsen
 • 69 30 60 82
 • Send Epost
 • Gjøvik kommune
 • Øystein Skinnerlien
 • 94 83 79 35
 • Send Epost
 • Halden kommune
 • Anne Halvorsen
 • 69 17 47 40
 • Send Epost
 • Harstad kommune
 • Ronald Sareussen
 • 77 02 60 00
 • Send Epost
 • Holmestrand kommune
 • Monika Jensen
 • 33 05 95 00
 • Send Epost
 • Kongsberg kommune
 • Marie Årolilja Kvamme
 • 48 17 00 43
 • Send Epost
 • Kristiansand kommune
 • Wibekke Syvertsen
 • 38 07 50 00
 • Send Epost
 • Larvik kommune
 • Liv Eide
 • 33 17 18 25
 • Send Epost
 • Lillestrøm Parkering AS
 • Bjørn Birger Kaland
 • 63 80 99 90
 • Send Epost
 • Mandal Parkering AS
 • Ole-Petter Sunde
 • 46 84 26 98
 • Send Epost
 • Namsos kommune
 • Gunnar Tronslien
 • 74 21 71 00
 • Send Epost
 • Nordre Follo kommune
 • Tom Friis Baastad
 • 46 41 90 12
 • Send Epost
 • Onepark AS
 • Leif Nymoen
 • 22 84 92 00
 • Send Epost
 • Park Nordic AS
 • Fredrik Schjerve
 • 21 42 20 00
 • Send Epost
 • Quality Security AS
 • Carine L. Larsen
 • 09007
 • Send Epost
 • Rana kommune
 • Gunn Inger Moe
 • 75 14 53 33
 • Send Epost
 • Rogaland Parkering AS
 • Steinar Damm
 • 40 02 04 57
 • Send Epost
 • Røros Parkering AS
 • Jon Anders Kokkvoll
 • 72 41 14 14
 • Send Epost
 • Sandefjord kommune
 • Terje Jalland
 • 92 03 69 29
 • Send Epost
 • Segla Parkering AS
 • Magne Richardsen
 • 47 29 39 58
 • Send Epost
 • Sogndal kommune
 • Jon Dale
 • 45 87 97 12
 • Send Epost
 • Stjørdal kommune
 • Ketil Fiskvik
 • 74 83 38 13
 • Send Epost
 • Time kommune
 • Ole Bjørn Marak
 • 51 77 60 00
 • Send Epost
 • Trondheim Parkering AS
 • Stian Thorgaard
 • 72 54 09 10
 • Send Epost
 • Ullensaker kommune
 • Øystein Lunde
 • 90 12 10 17
 • Send Epost
 • Vefsn kommune
 • Sture Larssen
 • 75 10 18 54
 • Send Epost
 • Vågan kommune
 • Victoria Møller
 • 75 42 00 00
 • Send Epost
 • Ålesund Parkering AS
 • Roar Salen
 • 70 16 21 29
 • Send Epost
 • Aker P-Drift AS
 • Tone Kristiansen
 • 22 16 70 80
 • Send Epost
 • Apcoa Parking Norway AS
 • Rune Feltman
 • 22 05 75 00
 • Send Epost
 • Avinor AS
 • Amy-Caroline Løken
 • 41 50 67 43
 • Send Epost
 • Bergen Parkering AS
 • Trond Birkeland
 • 55 56 88 83
 • Send Epost
 • Bærum kommune
 • Per Olav Nilssen
 • 90 93 40 41
 • Send Epost
 • Drammen kommune
 • Claus Mølbach-Thellefsen
 • 32 04 62 83
 • Send Epost
 • Eigersund Parkering KF
 • Arne Stapnes
 • 41 60 09 42
 • Send Epost
 • Fauske kommune
 • Øyvind Storli
 • 75 60 40 00
 • Send Epost
 • Frogn kommune
 • Heidi Evensen
 • 91 36 56 16
 • Send Epost
 • Grimstad kommune
 • Rita Løvendahl
 • 37 25 04 21
 • Send Epost
 • Hamar kommune
 • Helge Ryen
 • 62 56 30 00
 • Send Epost
 • Haugesund Parkering Drift AS
 • Ingjerd Vikse
 • 98 87 72 79
 • Send Epost
 • Horten kommune
 • Anne-Kathrine H. Skaugvold
 • 99 28 42 81
 • Send e-post
 • Kongsvinger kommune
 • Kjetil E. Lein
 • 62 80 82 62
 • Send Epost
 • Kristiansund Parkering AS
 • Grete L. Kroknes
 • 91 34 00 68
 • Send e-post
 • Levanger kommune
 • Liv Eide
 • 74 05 28 26
 • Send Epost
 • Lørenskog kommune
 • Helene Østvann
 • 67 93 40 00
 • Send Epost
 • Molde kommune
 • Lisbeth Brekstad
 • 71 11 13 29
 • Send Epost
 • Narvik kommune
 • Kjell Ketil Dalelv
 • 91 35 59 79
 • Send Epost
 • Norkontroll AS
 • Tom Berge Gundersen
 • 41 59 49 26
 • Send Epost
 • Oslo kommune
 • Johnny Sandem
 • 02180
 • Send Epost
 • Parkeringsselskapet AS
 • Leif Nymoen
 • 22 84 92 00
 • Send Epost
 • Quality Security AS
 • Carine L. Larsen
 • 09007
 • Send Epost
 • Rauma kommune
 • Eivind Myklebostad
 • 71 16 64 25
 • Send Epost
 • Romerike Parkering AS
 • Bjørn Birger Kaland
 • 63 80 99 90
 • Send Epost
 • Røros Parkering AS
 • Jon Anders Kokkvoll
 • 72 41 14 14
 • Send Epost
 • Sandnes kommune
 • Nina Lura
 • 95 19 79 71
 • Send Epost
 • Senja kommune
 • May-Heidi Øfstbø
 • 97 58 50 25
 • Send Epost
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Christian Tønnevold
 • 51 50 75 09
 • Send e-post
 • Stord kommune
 • Harald Oddvar Sæbø
 • 53 49 68 39
 • Send Epost
 • Time Park AS
 • Henrik Begby Andersen
 • 98 08 66 66
 • Send Epost
 • Trondheim kommune
 • Tor Helge Loraas
 • 72 54 09 00
 • Send Epost
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Jørgen Jensen
 • 97 02 89 94
 • Send Epost
 • Vennesla kommune
 • Arne Vatne
 • 38 13 72 49
 • Send Epost
 • Vågsøy Parkering AS
 • Lina Telsinskiene
 • 57 85 30 75
 • Send Epost
 • Ås kommune
 • Helene Oma
 • 94 02 14 35
 • Send Epost
 • Akershus Universitetssykehus
 • Benjamin Dahl
 • 67 96 83 65
 • Send Epost
 • Arendal kommune
 • Vidar Holmsen Engh
 • 37 01 30 54
 • Send Epost
 • Avinor AS
 • Amy-Caroline Løken
 • 41 50 67 43
 • Send Epost
 • Bjørnafjorden kommune
 • Arvid Heggestad
 • 56 57 50 00
 • Send Epost
 • Bærum kommune
 • Per Olav Nilssen
 • 90 93 40 41
 • Send Epost
 • Dpark AS
 • Claus Mølbach-Thellefsen
 • 32 04 62 83
 • Send Epost
 • Elverum kommune
 • Guro Aune
 • 91 19 56 51
 • Send Epost
 • Flekkefjord kommune
 • Terje Kongevold
 • 38 32 80 60
 • Send Epost
 • Færder kommune
 • Mona Bjune
 • 33 39 00 00
 • Send Epost
 • Gjøvik kommune
 • Øystein Skinnerlien
 • 94 83 79 35
 • Send Epost
 • Hammerfest Parkering KF
 • Stig-Rune E. Johansen
 • 78 40 26 42
 • Send Epost
 • Helse Bergen HF
 • Jørn Arne Svendsen
 • 55 97 82 77
 • Send Epost
 • Hurum havner KF
 • Ann Kristin Røiseland
 • 32 79 12 66
 • Send Epost
 • Kragerø kommune
 • Erik Andal Hofsten
 • 48 17 00 43
 • Send Epost
 • Kristiansund Privatparkering AS
 • Grete L. Kroknes
 • 91 34 00 68
 • Send e-post
 • Lillehammer kommune
 • Kay Berg
 • 61 05 10 50
 • Send Epost
 • Lillestrøm Parkering AS
 • Bjørn Birger Kaland
 • 63 80 99 90
 • Send Epost
 • Moss kommune
 • Hilde Kristiansen
 • 69 24 80 00
 • Send Epost
 • Nesodden kommune
 • Fredrik Blich
 • 66 96 43 00
 • Send Epost
 • Notodden kommune
 • Thor André Hauge
 • 35 01 50 00
 • Send Epost
 • Oslo Universitetssykehus
 • Gry Strand
 • 99 16 47 05
 • Send Epost
 • PlussPark
 • Sofie Remøy
 • 70 18 90 60
 • Send Epost
 • Quality Security AS
 • Carine L. Larsen
 • 09007
 • Send Epost
 • Ringerike kommune
 • Therese Zapffe
 • 90 40 64 82
 • Send Epost
 • Romsdal Parkering AS
 • Lisbeth Brekstad
 • 71 11 10 00
 • Send Epost
 • Røros Parkering AS
 • Jon Anders Kokkvoll
 • 72 41 14 14
 • Send Epost
 • Sarpsborg kommune
 • Trond Fjelldal
 • 99 20 58 22
 • Send Epost
 • Skagen Parkering AS
 • Henning Asbjørnsen
 • 52 05 50 70
 • Send Epost
 • Steinkjer kommune
 • Sigrid Belbo
 • 74 16 90 00
 • Send Epost
 • Sunnmøre Parkering AS
 • Roar Salen
 • 70 16 21 25
 • Send Epost
 • Time Park Service AS
 • Henrik Begby Andersen
 • 98 08 66 66
 • Send Epost
 • Tvedestrand kommune
 • Anton Thomassen
 • 37 19 95 44
 • Send Epost
 • Ullensaker kommune
 • Øystein Lunde
 • 90 12 10 17
 • Send Epost
 • Vefsn kommune
 • Sture Larssen
 • 75 10 18 54
 • Send Epost
 • Vågan kommune
 • Victoria Møller
 • 75 42 00 00
 • Send Epost
 • Ålesund Parkering AS
 • Roar Salen
 • 70 16 21 29
 • Send Epost
 • Alstahaug Parkering AS
 • Liss Lorentsen
 • 94 28 09 55
 • Send Epost
 • Asker kommune
 • Daniel Stensson-Oreviken
 • 41 18 39 98
 • Send Epost
 • Avinor AS
 • Amy-Caroline Løken
 • 41 50 67 43
 • Send Epost
 • Bodø kommune
 • Terje Strand
 • 75 55 74 30
 • Send Epost
 • Bærum kommune
 • Per Olav Nilssen
 • 90 93 40 41
 • Send Epost
 • Dpark AS
 • Claus Mølbach-Thellefsen
 • 32 04 62 83
 • Send Epost
 • ECO Trygghet AS
 • Ole Ingebrigtsen
 • 91 57 56 66
 • Send Epost
 • Florø Parkering AS
 • Anita Eikevik
 • 90 71 61 61
 • Send Epost
 • Fredrikstad kommune
 • Frode Samuelsen
 • 69 30 60 82
 • Send Epost
 • Gjøvik kommune
 • Øystein Skinnerlien
 • 94 83 79 35
 • Send Epost
 • Hareid Parkeringsselskap AS
 • Steffen Urke
 • 70 09 50 00
 • Send Epost
 • Helse Førde HF
 • Eivind Petter Nicolai Standnes
 • 48 08 49 19
 • Send Epost
 • Hvaler kommune
 • Ole Johan Vauger
 • 47 68 37 19
 • Send Epost
 • Kongsberg kommune
 • Marie Årolilja Kvamme
 • 48 17 00 43
 • Send Epost
 • Kristiansand kommune
 • Wibekke Syvertsen
 • 38 07 50 00
 • Send Epost
 • Lillesand kommune
 • Morten Nilsen
 • 37 26 15 00
 • Send Epost
 • Lillestrøm Parkering AS
 • Bjørn Birger Kaland
 • 63 80 99 90
 • Send Epost
 • Mandal Parkering AS
 • Ole-Petter Sunde
 • 46 84 26 98
 • Send Epost
 • Nordkapp kommune
 • Tom Steve Selnes Paulsen
 • 91 82 84 16
 • Send Epost
 • Nordre Follo kommune
 • Tom Friis Baastad
 • 46 41 90 12
 • Send Epost
 • Onepark AS
 • Leif Nymoen
 • 22 84 92 00
 • Send Epost
 • Porsgrunn kommune
 • Mariann Stoltenberg
 • 35 54 70 52
 • Send Epost
 • Quality Security AS
 • Carine L. Larsen
 • 09007
 • Send Epost
 • Risør kommune
 • Einar Werner Frøyna
 • 37 14 96 00
 • Send Epost
 • Rælingen kommune
 • Simen Fossumstuen
 • 63 83 51 00
 • Send Epost
 • Røros Parkering AS
 • Jon Anders Kokkvoll
 • 72 41 14 14
 • Send Epost
 • Securitas AS
 • Wiggo M. Opdahl
 • 95 18 17 12
 • Send Epost
 • Skien kommune
 • Dag Ove Borgersen
 • 35 58 12 47
 • Send Epost
 • Skedsmo Parkering AS
 • Bjørn Birger Kaland
 • 63 80 99 90
 • Send Epost
 • Stjørdal kommune
 • Ketil Fiskvik
 • 74 83 38 13
 • Send Epost
 • Tromsø Parkering AS
 • Tore Harry Paulsen
 • 77 79 06 53
 • Send Epost
 • Tønsberg Parkering
 • Erik Lund
 • 91 82 87 07
 • Send Epost
 • Ullensaker kommune
 • Øystein Lunde
 • 90 12 10 17
 • Send Epost
 • Voss Parkering AS
 • Joar Kronstad
 • 95 26 20 42
 • Send Epost
 • Vågan kommune
 • Victoria Møller
 • 75 42 00 00
 • Send Epost
 • Ålesund Parkering AS
 • Roar Salen
 • 70 16 21 29
 • Send Epost

Norparks B-medlemmer.

Medlemmer som f.eks. er kommune uten egen parkeringsdrift eller er en privat virksomhet som produserer, utfører eller leverer varer og/eller tjenester innenfor foreningens virkeområde.

 • Arvato Financial Solutions
 • Kristin Reklev
 • 22 87 89 11
 • Send Epost
 • Bember AS
 • Peter Reichenberg
 • 94 13 55 70
 • Send Epost
 • Cowi AS
 • Kirsti M. Gaustad
 • 02694
 • Send Epost
 • EasyPark ASA
 • Stian Andre Holst
 • 03456
 • Send Epost
 • Finter Mobility AS
 • Ulf Pedersen
 • 93 20 16 10
 • Send Epost
 • Giant Leap Technologies AS
 • Atgeir Takle
 • 24 20 18 20
 • Send Epost
 • Kostr AS
 • Joacim Flesjø Grønberg
 • 91 11 52 55
 • Send Epost
 • Parkly AS
 • Ola Engvik
 • 41 41 78 00
 • Send Epost
 • Rambøll Norge AS
 • Kjell Ivar Ødegård
 • 93 24 31 35
 • Send Epost
 • Vinje kommune
 • Odd Martin Nystog
 • 35 06 24 58
 • Send Epost
 • Asplan Viak AS
 • Gorm Carlsen
 • 51 20 45 00
 • Send Epost
 • Bember AS
 • Peter Reichenberg
 • 94 13 55 70
 • Send Epost
 • Cowi AS
 • Kirsti M. Gaustad
 • 02694
 • Send Epost
 • EPC – Euro Parking Collection plc
 • Paul Assarsson
 • +44 (0) 20 7288
 • Send Epost
 • Flowbird Norge AS
 • Vidar Myrer
 • 40 80 00 90
 • Send Epost
 • Hi Tech Mobility AS
 • Øyvind Marthinussen
 • 90 53 50 01
 • Send Epost
 • KrediNor
 • Elisabeth Steen Orvang
 • 90 12 70 02
 • Send Epost
 • Park Trade Europe AB
 • Henrik Magnuson
 • +46 31 701 00 18
 • Send Epost
 • Rambøll Norge AS
 • Kjell Ivar Ødegård
 • 93 24 31 35
 • Send Epost
 • Vinje kommune
 • Odd Martin Nystog
 • 35 06 24 58
 • Send Epost

Norparks HC-medlemmer.

Kommuner som ønsker bistand og veiledning i forbindelse med søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

 • Gjerdrum kommune
 • Kjersti Limi
 • 66 10 61 18
 • Send Epost
 • Skaun kommune
 • Ann Elisabeth Sønstelien
 • 72 86 73 62
 • Send Epost
 • Hå kommune
 • Hilde Eidsaa Bjorland
 • 51 79 30 00
 • Send Epost
 • Strand kommune
 • Marit Hopland
 • 51 74 24 16
 • Send Epost
 • Karmøy kommune
 • Nina Elin Apeland
 • 52 85 75 00
 • Send Epost
 • Våler kommune
 • Elin S. Johansen
 • 69 28 91 30
 • Send Epost
 • Selbu kommune
 • May Iren Thyholt
 • 40 03 15 79
 • Send Epost
 • Skaun kommune
 • Ann Elisabeth Sønstelien
 • 72 86 73 62
 • Send Epost