Norges Parkeringsforening er en bransjeforening for kommuner samt offentlige og private foretak som driver med parkeringsrelatert virksomhet.

Post- og besøksadresse: Haakon VII’s gate 6, 0161

Telefon: Ring oss direkte på våre mobiltelefoner.

Epost: post@norpark.no

Lars Monsen
Daglig leder


Styrets sekretær
Faglig ansvarlig
Medlemsservice
Kontakt med myndigheter og organisasjoner
Mediekontakt
Nyhetsbrev

Epost: lars@norpark.no
Mobil: 466 34 018

Espen Johansen
Utdanningsansvarlig

Kursleder – foredragsholder
Kursprogram og kursplaner
Utdanningsansvarlig
Leverandørkontakt
Medlemsservice

Epost: espen@norpark.no
Mobil: 993 88 668

Unni Husum-Hogseth
Kontorleder

Parkeringskonferanse
Medlemsspørsmål
Medlemsregister
Sosiale medier
Økonomi
Generelle spørsmål

Epost: unni@norpark.no
Mobil: 909 29 729

Finn Albert Aurbakken
Juridisk Bistand

Juridisk bistand
Medlemsservice
Parkeringsforskrift
Forflytningshemmedeforskriften

Epost: finn@norpark.no
Mobil: 922 77 053