Av og til legges det ut artikler i pressen som ikke nødvendigvis er dekkende. Artiklene kan være direkte feil, eller på annen måte skape inntrykk som ikke er i overenstemmelse med faktum.

Vi vil derfor legge ut en del artikler og kommentarer til noen av dem.