Etter både offentlige og private regler skal man betale straks bilen er stilt på plass eller “hensatt”. Det betyr strengt juridisk at det ikke er tid til veksling. At parkeringsvaktene kan utøve et visst skjønn er både vanlig og rimelig, men det er ikke noe man har krav på å bli hørt med.
3-minutters regelen i standardvilkår for privat parkeringsregulering betyr ikke at du har tre minutter til å veksle, men at vakten ikke skal utstede første kontrollavgift før 3 minutter etter sin ankomst til plassen/anlegget.