Det er forbudt å parkere i et kryss. Et kryss er definert som et “sted der veg krysser eller munner ut i annen veg”, se trafikkreglene § 1, nr. 1, bokstav b. Det er således forbudt å parkere i selve krysset, og 5 meter fra krysset. Dette regnes fra det punktet hvor kurven begynner å runde, se trafikkreglene § 17, nr. 1, bokstav b.