Tid: 12. – 14. april 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 29. mars 2023

Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»: 

Hotellpriser:

Kurstider: Onsdag 12. april: kl. 9:30 – 16:30, torsdag 13. april: kl. 9:00 – 16:30, fredag 14. april: kl. 9:00 – 15:30

For påmelding til kurs: