Tid: 10. – 12. januar 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 21. desember 2022

Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»:

Kurstider:

Tirsdag 10. januar: kl. 9:30 – 16:30, onsdag 11. januar: kl. 9:00 – 16:30, torsdag 12. januar: kl. 9:00 – 15:30

For påmelding til kurs: