Tid: 22. – 24. august 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 8. august 2023

 

Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper.

Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

 

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»::

Hotellpriser:

Kurstider:

Tirsdag 22. august: kl. 9:30 – 16:30, onsdag 23. august: kl. 9:00 – 16:30, torsdag 24. august: kl. 9:00 – 15:30

 

For påmelding til kurs: