Tid: 23. – 27. januar 2023
Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten
Påmeldingsfrist: 16. januar 2023

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.
Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt og det strafferettslige vernet. Det gis også undervisning i det offentliges særlige ansvar for regulering av offentlig ferdselsåre, trafikkreglene, skiltforskriften og offentlighetsloven. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 9 200,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 700,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»:

Hotellpriser:
• Rom/frokost: kr 1 095,- pr. pers pr. natt
• Dagpakkepriser pr. dag: kr 685,- pr. pers. pr. dag
• Dagens 3-retters middag: kr 425,- pr. pers pr. middag

Kurstider:
Mandag 23. januar: kl. 10:30 – 16:30, tirsdag 24. januar – torsdag 26. januar: kl. 9:00 – 16:00, fredag 27. januar: kl. 8:30 – 14:00

For påmelding til kurs: