Tid: 27. november – 1. desember 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 13. november 2023

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet.

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.

Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»::

Hotellpriser:

Kurstider:

Mandag 27. november: kl. 10:00 – 17:00, tirsdag 28. november – torsdag 30. november: kl. 9:00 – 17:00, fredag 1. desember: kl. 8:30 – 14:00

For påmelding til kurs: