Tid: 13. – 17. februar 2023

Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten

Påmeldingsfrist: 23. januar 2023

Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet.

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.

Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til «Hotel Moxy Oslo X»::

 Hotellpriser:

Kurstider:

Mandag 13. februar: kl. 10:00 – 17:00, tirsdag 14. februar – torsdag 16. februar: kl. 9:00 – 17:00, fredag 17. februar: kl. 8:30 – 14:00

For påmelding til kurs: