Finansselskapene har taushetsplikt

Finanstilsynet har talt. Leasingselskapene har taushetsplikt.

Dette spørsmålet ble omtalt i Nyhetsbrev i oktober. Det innebærer at det ikke vil være mulig å få ut opplysninger om eierforholdet via leasingselskapet. Vi kjenner til at eieropplysningene i de aller fleste tilfeller finnes i AutoSys, så medlemmene oppfordres til å prøve dette.

Om ikke ny forskrift (som løser problemet) kommer, kan Norpark vurdere et erstatningssøksmål mot det aktuelle leasingselskap. Så vidt vi kjenner til reklamerer ikke selskapet for “gratisparkering” av sine leasingbiler.

Finanstilsynets uttalelse kan lastes ned her: Finanstilsynet