EMV-standard – hvordan praktisere de nye krav

Ny EMV-standard har ført til en betydelig omlegging for mange medlemmer. En del praktiske spørsmål vil dukke opp og styret har utarbeidet et informasjonsnotat som kan bidra til å gjøre endringer og innkjøp enklere.

Notatet er utarbeidet av styremedlem i foreningen, Raymond Solaas, Kristiansand Parkering KF.Notatet gir en nærmere avklaring på spørsmål som når chip og pin må benyttes, unntakene fra kravene, hvordan behandle maksimalbeløp og reservasjonsbeløp. Produsentene har forskjellige løsninger som de enkelte må vurdere i forhold til hva man ser som mest egnet for sin egen virksomhet.

Notatet tar også opp adgangskontroll ved bomanlegg og gir anbefalinger om hvordan man bør veilede publikum.

Du kan laste ned notatet her: EMV-info