Hvor er det forbudt å parkere i et kryss?

Det er forbudt å parkere i et kryss. Et kryss er definert som et “sted der veg krysser eller munner ut i annen veg”, se trafikkreglene § 1, nr. 1, bokstav b. Det er således forbudt å parkere i selve krysset, og 5 meter fra krysset. Dette regnes fra det punktet hvor kurven begynner å runde, […]

Kan man veksle før man betaler på automat?

Etter både offentlige og private regler skal man betale straks bilen er stilt på plass eller “hensatt”. Det betyr strengt juridisk at det ikke er tid til veksling. At parkeringsvaktene kan utøve et visst skjønn er både vanlig og rimelig, men det er ikke noe man har krav på å bli hørt med. 3-minutters regelen […]

Hva betyr uaktsomhet når man parkerer?

  Vegtrafikklovens § 31 bestemmer at en bilfører må ha handlet uaktsomt for at en overtredelse av loven og dens forskrifter er straffbare. Dette gjelder også for parkeringsovertredelser og viser at også parkeringsovertredelser egentlig er straffbare overtredelser.

Hva regnes som fortau?

Trafikkreglene § 1, bokstav h definerer fortau som anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. Fortauet må ligge i tilknytning til vegen.

Hva betyr å parkere?

[av_textblock size=” font_color=” color=” custom_class=”] Parkeringsbegrepet er vanskelig og har ofte blitt tema i domstolene. Definisjonen av parkeringsbegrepet finner du i trafikkreglene § 1, bokstav k. Etter denne definisjonen er “kortest mulig stans for av- eller pålessing og av- eller påstigning” unntatt fra begrepet “parkering”.