Nye parkeringsforskrifter

Fredag 18.mars ble nye parkeringsforskrifter vedtatt. Dette gjelder vilkårsparkeringsforskriften, forskrift om offentlig parkeringsgebyr og forskrift om parkering for forflytningshemmede. I tillegg er det gjort endringer i postforkynningsforskriften vedrørende postforkynning av Parkeringsklagenemndas vedtak, se forskrift om endring av postforkynningsforskriften. Forskriftene trer i kraft 1. januar 2017, med visse overgangsbestemmelser fram til 1. januar 2018.