Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2022

Tid: 11. – 13. januar 2022  
Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 10. desember 2021

Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 6 200,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 9 200,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:

For de som ønsker overnatting under kurset må dette bookes av hotellet direkte, senest innen påmeldingsfristen!

Booking av overnatting gjøres på e-post i forkant av kurset til: renate.westermark@choice.no og husk å 

oppgi ønsket datoer for overnatting (ankomstdato dagen før kursstart eller til kursstart).

Hotellpriser:

 • Rom/frokost: kr 955,- pr. pers pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag: kr 595,- pr. pers. pr. dag
 • Dagens 3-retters middag: kr 276 pr. pers pr. middag (må opplyses og bookes samtidig med booking av opphold!)

Kurstider:

Tirsdag 11. januar: kl. 09:30 – 16:30, onsdag 12. januar: kl. 09:00 – 16:30, torsdag 13. januar: kl. 09:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Regodkjenning, Oslo: januar 2022

Tid: 18. januar 2022
Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Påmeldingsfrist: 16. desember 2021

Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens § 9 pkt. c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år.

Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 5 095,- inkl. dagpakke på kursstedet
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 8 095,- inkl. dagpakke på kursstedet

Hotellpriser:
Det er ikke reservert rom for booking på hotellet. Ønskes det overnatting i forbindelse med dette kurset bookes overnatting på egenhånd ved å ta kontakt med Clarion Hotel The Hub selv, eller evt. på et annet ønsket overnattingssted.

Kurstider:
Tirsdag 18. januar: kl. 9:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – offentlig, del 2: januar 2021

Tid: 24. – 28. januar 2022

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist: 21. desember 2021

 

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.  

Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt og det strafferettslige vernet. Det gis også undervisning i det offentliges særlige ansvar for regulering av offentlig ferdselsåre, trafikkreglene, skiltforskriften og offentlighetsloven. Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag

Kursavgifter:

 • For medlemmer av Norpark: kr 9 200,-
 • For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 700,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:

For de som ønsker overnatting under kurset må dette bookes av hotellet direkte.

Booking av overnatting gjøres på e-post i forkant av kurset til: renate.westermark@choice.no 

Oppgi ønsket datoer for overnatting samt legg ved fakturabekreftelse i eposten.

Hotellpriser:

 • Rom/frokost (ved ankomst dagen før kursstart): kr 955,- pr. pers. pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag (for ikke-boende deltagere): kr 595,- pr. pers. pr. dag
 • Helpensjon: kr 1 826,- pr. pers. pr. døgn

 Kurstider:

Mandag 24. januar: kl. 10:30 – 16:30, tirsdag 25. januar – torsdag 27. januar: kl. 9:00 – 16:00, fredag 28. januar: kl. 8:30 – 14:00

 

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – offentlig, del 1: februar 2022

Tid: 14. – 18. februar 2022

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist: 14. januar 2022

 

Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet.

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.

Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

 

Kursavgifter:

 • For medlemmer av Norpark: kr 9 200,-
 • For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 700,-

 

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:

For de som ønsker overnatting under kurset må dette bookes av hotellet direkte.

Booking av overnatting gjøres på e-post i forkant av kurset til: renate.westermark@choice.no 

Oppgi ønsket datoer for overnatting samt legg ved fakturabekreftelse i eposten.

Hotellpriser:

 • Rom/frokost (ved ankomst dagen før kursstart): kr 955,- pr. pers. pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag (for ikke-boende deltagere): kr 595,- pr. pers. pr. dag
 • Helpensjon: kr 1 826,- pr. pers. pr. døgn

Kurstider:

Mandag 14. februar: kl. 10:00 – 17:00, tirsdag 15. februar – torsdag 17. februar: kl. 9:00 – 17:00, fredag 18. februar: kl. 8:30 – 14:00

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Saksbehandlerkurs – offentlig: mars 2022

Tid: 14. – 16. mars 2022

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist: 14. februar 2022

Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet

Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og tingretten, samt klagefrister gjennomgås også.

 • Dag 1 gjennomgås alle forskrifter som nevnt over
 • Dag 2 og 3 gjennomgås praktisk saksbehandling

NB! Kursdeltagerne står fritt til å velge hvilke dager man deltar; dvs. delta dag 1, delta dag 2 og 3 eller delta alle tre dager.

Kursavgifter:

 • For medlemmer av Norpark: kr 1 476,- pr. kursdag
 • For ikke medlemmer av Norpark: kr 2 194,- pr. kursdag

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:

For de som ønsker overnatting under kurset må dette bookes av hotellet direkte.

Booking av overnatting gjøres på e-post i forkant av kurset til: renate.westermark@choice.no 

Oppgi ønsket datoer for overnatting samt legg ved fakturabekreftelse i eposten.

Hotellpriser:

 • Rom/frokost (ved ankomst dagen før kursstart): kr 955,- pr. pers. pr. natt
 • Dagpakkepriser pr. dag (for ikke-boende deltagere): kr 595,- pr. pers. pr. dag
 • Helpensjon: kr 1 826,- pr. pers. pr. døgn

Kurstider:

Mandag 14. mars: kl. 9:30 – 16:00, tirsdag 15. mars: kl. 9:00 – 16:00, onsdag 16. mars: kl. 9:00 – 14:00

For påmelding til kurs:

 • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
 • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no