Entries by Unni Husum-Hogseth

Grunnutdanning – offentlig, del 1: februar 2022

Tid: 14. – 18. februar 2022 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. januar 2022   Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1: februar 2022

Tid: 14. – 18. februar 2022 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. januar 2022   Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon […]

Saksbehandlerkurs – offentlig: mars 2022

Tid: 14. – 16. mars 2022 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. februar 2022   Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda […]

Saksbehandlerkurs – offentlig: mars 2022

Tid: 14. – 16. mars 2022 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. februar 2022 Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og […]