Entries by Unni Husum-Hogseth

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2022

Tid: 11. – 13. januar 2022  Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, GardermoenPåmeldingsfrist: 10. desember 2021 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning […]

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2022

Tid: 11. – 13. januar 2022  Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, GardermoenPåmeldingsfrist: 10. desember 2021 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning […]

Regodkjenning, Oslo: januar 2022

Tid: 18. januar 2022 Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo Påmeldingsfrist: 16. desember 2021 Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens § 9 pkt. c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år. Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag. Kursavgifter: • For medlemmer av Norpark: […]

Regodkjenning, Oslo: januar 2022

Tid: 18. januar 2022 Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo Påmeldingsfrist: 16. desember 2021 Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens § 9 pkt. c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år. Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag. Kursavgifter: • For medlemmer av Norpark: […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2: januar 2021

Tid: 24. – 28. januar 2022 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 21. desember 2021   Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.   Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen […]