Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2023

Tid: 10. – 12. januar 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 21. desember 2022 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling […]

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2023

Tid: 10. – 12. januar 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 21. desember 2022   Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2: januar 2023

Tid: 23. – 27. januar 2023Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 16. januar 2023 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige […]

Regodkjenning: februar 2023

Tid: 2. februar 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 19. januar 2023 Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens §9 pkt. c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år. Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag. Kursavgifter: For medlemmer av Norpark: […]

Regodkjenning: februar 2023

Tid: 2. februar 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 19. januar 2023 Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens §9 pkt. c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år. Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag. Kursavgifter: For medlemmer av Norpark: […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1: februar 2023

Tid: 13. – 17. februar 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 23. januar 2023 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1: februar 2023

Tid: 13. – 17. februar 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 23. januar 2023 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og […]

Saksbehandlerkurs – offentlig: mars 2023

Tid: 6. – 8. mars 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 22. februar 2023 Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og […]

Saksbehandlerkurs – offentlig: mars 2023

Tid: 6. – 8. mars 2023 Sted: X Meeting Point, Kragerudveien 50, 2013 Skjetten Påmeldingsfrist: 22. februar 2023 Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og […]