Entries by norpark

Hva betyr å parkere?

Parkeringsbegrepet er vanskelig og har ofte blitt tema i domstolene. Definisjonen av parkeringsbegrepet finner du i trafikkreglene § 1, bokstav k. Etter denne definisjonen er “kortest mulig stans for av- eller pålessing og av- eller påstigning” unntatt fra begrepet “parkering”.