På grunn av Corona-utbruddet utsettes den planlagte generalforsamlingen 2. – 3. april.

 Vi vil komme tilbake med mer informasjon om evt. ny avvikling av generalforsamling når dette foreligger.