Norges Parkeringsforenings generalforsamling og medlemsmøte ble avholdt på Quality Airport Hotel, Gardermoen 

4. – 5. april 2019.