Norparks generalforsamling og medlemsmøte ble i 2018 avholdt

på Quality Hotel Grand, Kristiansund 13. – 14. mars.