Norges Parkeringsforening er en bransjeforening for kommuner, offentlige og private foretak som driver med parkeringsrelatert virksomhet.

Post- og besøksadresse: Stortingsgaten 12, 0161 Oslo
Tel.: 22 42 13 07
E-post: post@norpark.no

 

Lars Monsen, daglig leder 

LarsLars

 • Styrets sekretær
 • Faglig ansvarlig
 • Medlemsservice
 • Kontakt med myndigheter og organisasjoner
 • Mediekontakt
 • Nyhetsbrev
lars@norpark.no / tlf. 466 34 018

 

 

Unni Husum-Hogseth, kontorleder

 • Parkeringskonferansen
 • Medlemsspørsmål
 • Medlemsregister
 • Økonomi
 • Generelle spørsmål
 • Hjemmesider
unni@norpark.no / tlf. 909 29 729
 

 

 Elin

Elin C. Greiff, advokat

 • Juridiske spørsmål
 • Advokatbistand for medlemmer
 • Utdanningsvirksomheten
elin@norpark.no / tlf. 402 17 071

Norges Parkeringsforening (forkortet NORPARK), ble etablert i 1987 etter initiativ fra Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Foreningens daglige ledelse ivaretas av et sekretariat i Oslo og ledes av et styre valgt av foreningens generalforsamling.

Foreningen var lenge en kommunal forening, men endret i 2004 status til å bli en bransjeforening for hele parkeringsbransjen. Foreningen var med på å ta initiativ til å etablere bransjeregler og en klagenemnd for privat parkeringsvirksomhet. Sammen med Forbrukerombudet og Forbrukerrådet utarbeidet foreningen standardvilkår for bransjen som i stor grad likner offentlige parkeringsregler.
Foreningens hovedformål er å tjene bransjen slik at denne har høy kvalitet, utvikle bransjen, drive opplæring av ansatte i parkeringsbransjen, samt å gi retningslinjer for parkeringskontroll, både offentlig og privat, slik at denne blir så lik som mulig i landet. Foreningen yter videre service til sine medlemmer i form av råd om alle parkeringsfaglige spørsmål.