Hva er forskjellen på offentlig og privat parkeringsregulering?

Offentlig parkeringsregulering reguleres av vegtrafikkloventrafikkreglene, parkeringsforskriften, skiltforskriften og forskrift om parkering for forflytningshemmede. Reguleringen og håndhevingen har således hjemmel i lov. Reguleringen skal ivareta allmenhetens behov for parkering og hensynene bak reguleringen er trafikksikkerhet, trafikkavvikling og miljø. I loven og forskriftene er mange detaljer regulert. De offentlige skiltene har en bestemt utforming og en fast betydning.

Privat parkeringsregulering har sin hjemmel i avtalen som inngås mellom bilfører og parkeringsoperatøren. Avtalen inngås ved at parkeringsoperatøren oppstiller sine vilkår for parkering på skiltene på parkeringsområdet, og vilkårene aksepteres ved at bilfører hensetter motorvognen på området. Det inngås på denne måten en såkalt “realavtale”. Privat parkeringsregulering er ikke lovregulert, men standardvilkårenes korte og lange versjon oppstiller vilkår for fører og parkeringsoperatøren. Disse vilkårene er utarbeidet av Forbrukerombudet og Norpark og er bindende for Norparks medlemmer som driver privatrettslig parkeringsregulering.