Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 1): januar 2020

Tid: 27. – 31. januar 2020
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 27. desember 2019

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.

Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt og det strafferettslige vernet. Det gis også undervisning i det offentliges særlige ansvar for regulering av offentlig ferdselsåre, trafikkreglene, skiltforskriften og offentlighetsloven.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: 8 925,-
• For ikke medlemmer av Norpark: 13 390,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 27. desember 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem-flattum@choice.no og oppgi referanse: #6208.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 045,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 685,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 27. januar: kl. 10:30 – 16:30, tirsdag 28. januar – torsdag 30. januar: kl. 09:00 – 16:00, fredag 31. januar: kl. 08:30 – 14:00

For påmelding til kurs; trykk HER