Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 4): oktober 2017

Kurs 4 – 2017
Grunnutdanning er obligatorisk før trafikkbetjenten kan starte håndheving av vilkårsparkering etter ny parkeringsforskrift
Tid: 17. – 19. oktober 2017
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 14. september 2017
Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet
Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.
Kursavgifter og hotellkostnader for medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 16/10-17): kr 11 115,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 17/10-17): kr 10 045,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 7 905,- inkl. dagpakker og kursavgift
Kursavgifter og hotellkostnader for ikke medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 16/10-17): kr 15 615,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 17/10-17): kr 14 545,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 12 405,- inkl. dagpakker og kursavgift
Kurstider:
Tirsdag 17. oktober: kl. 10:00 – 16:30, onsdag 18. oktober: kl. 09:00 – 16:30, torsdag 19. oktober: kl. 09:00 – 15:00

For påmelding til kurs; logg deg inn på medlemssiden (for medlemmer av Norpark) eller ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no