Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 1 ): desember 2017

Kurs 1 – 2017
Grunnutdanningens del 2 er obligatorisk å gjennomføre innen 1 år siden ansettelsen.
Tid: 11. – 14. desember 2017
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 14. november 2017
Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1.
Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt strafferettslig vern.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.
Kursavgifter og hotellkostnader for medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 10/12-17): kr 14 320,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 11/12-17): kr 13 250,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 10 040,- inkl. dagpakker og kursavgift
Kursavgifter og hotellkostnader for ikke medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 10/12-17): kr 19 945,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 11/12-17): kr 18 875,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 15 665,- inkl. dagpakker og kursavgift
Kurstider:
Mandag 11. desember: kl. 10:30 – 16:00, tirsdag 12. desember og onsdag 13. desember: kl. 09:00 – 16:00, torsdag 14. desember: kl. 09:00 – 14:00

For påmelding til kurs; logg deg inn på medlemssiden (for medlemmer av Norpark) eller ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no