Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 4): november 2017

Kurs 4 – 2017
Grunnutdanning er obligatorisk før trafikkbetjenten kan starte håndheving av vilkårsparkering etter ny parkeringsforskrift
Tid: 13. – 17. november 2017
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 12. oktober 2017
 
Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet.
 
Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.
 
Kursavgifter og hotellkostnader for medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 12/11-17): kr 17 450,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 13/11-17): kr 16 380,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 12 100,- inkl. dagpakker og kursavgift
 
Kursavgifter og hotellkostnader for ikke medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 12/11-17): kr 24 144,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 13/11-17): kr 23 074,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 18 794,- inkl. dagpakker og kursavgift
 
Kurstider:
Mandag 13. november: kl. 10:00 – 16:00, tirsdag 14. – torsdag 16. november: kl. 09:00 – 17:00, fredag 17. november: kl. 08:30 – 14:00

For påmelding til kurs; logg deg inn på medlemssiden (for medlemmer av Norpark) eller ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no