Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 2): august 2019

Tid: 26. – 29. august 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 26. juli 2019

Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1.
Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt strafferettslig vern.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 7 500,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 11 250,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 26. juli 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2626.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.
Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 26. august: kl. 10:30 – 16:00, tirsdag 27. august og onsdag 28. august: kl. 09:00 – 16:00, torsdag 29. august: kl. 09:00 – 14:00

For påmelding; trykk HER

Kan man veksle før man betaler på automat?

Etter både offentlige og private regler skal man betale straks bilen er stilt på plass eller “hensatt”. Det betyr strengt juridisk at det ikke er tid til veksling. At parkeringsvaktene kan utøve et visst skjønn er både vanlig og rimelig, men det er ikke noe man har krav på å bli hørt med.
3-minutters regelen i standardvilkår for privat parkeringsregulering betyr ikke at du har tre minutter til å veksle, men at vakten ikke skal utstede første kontrollavgift før 3 minutter etter sin ankomst til plassen/anlegget.