Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 3): august 2019

Tid: 13. – 15. august 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 12. juli 2019

Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet
Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 6 000,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 9 000,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 12. juli 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2625.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.
Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Tirsdag 13. august: kl. 09:30 – 16:30, onsdag 14. august: kl. 09:00 – 16:30, torsdag 15. august: kl. 09:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 2): august 2019

Tid: 26. – 29. august 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 26. juli 2019

Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1.

Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt strafferettslig vern.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 7 500,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 11 250,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 26. juli 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2626.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 26. august: kl. 10:30 – 16:00, tirsdag 27. august og onsdag 28. august: kl. 09:00 – 16:00, torsdag 29. august: kl. 09:00 – 14:00

For påmelding til kurs:

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 3): september 2019

Tid: 9. – 13. september 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 9. august 2019

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet.
Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 8 925,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 390,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 9. august 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2627.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 9. september: kl. 10:00 – 17:00, tirsdag 10. – torsdag 12. september: kl. 09:00 – 17:00, fredag 13. september: kl. 08:30 – 14:00

For påmelding til kurs;

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

 

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 4): oktober 2019

Tid: 15. – 17. oktober 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 13. september 2019

Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av kjøretøy, uniformsbruk og forvaltningsrettslige prinsipper.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 6 000,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 9000,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 13. september 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2628.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Tirsdag 15. oktober: kl. 09:30 – 16:30, onsdag 16. oktober: kl. 09:00 – 16:30, torsdag 17. oktober: kl. 09:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Betjentseminar: oktober 2019

Tid: 22. – 23. oktober 2019
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik
Påmeldingsfrist: 20. september 2019

Målgruppe: Alle trafikkbetjenter.
Kursinnhold: Gjennomgang av aktuelle tema og oppdateringer. Ny parkeringsregulering vil være sentral, herunder krav i forbindelse med regodkjenning.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 3 760,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 5 640,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 1. september 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ann Kristin Sandberg på e-post: ann.kristin.sandberg@choice.no og oppgi referanse: «Norpark 22. okt.». Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ann Kristin på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 635,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 550,- pr. pers.

Kurstider:
Tirsdag 22. oktober: kl. 10:30 – 16:00, onsdag 23. oktober: kl. 09:00 – 15:30

For påmelding til kurs:

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no