Betjentseminar: oktober 2019

Tid: 22. – 23. oktober 2019
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik
Påmeldingsfrist: 20. september 2019

Målgruppe: Alle trafikkbetjenter.
Kursinnhold: 

Årets hovedtema vil være oppfølging av betjenter etter vold, trusler og krevende situasjoner.
Arbeidsmiljøloven stiller særskilte krav til oppfølging av trafikkbetjenter etter vold, trusler og andre krevende situasjoner som stadig flere opplever. På betjentseminaret har vi invitert landets fremste spesialist på området, Ole Andre Bråten. Han har skrevet lærebok i konflikthåndtering for uniformert personell og i en årrekke drevet psykologisk debriefing av politipersonell etter særlig krevende situasjoner. Bråten er benyttet som rådgiver av yrkesgrupper som benytter uniformert personell til å løse sine oppgaver. Han har også undervist og vært sensor ved Politihøgskolen – samt driver internasjonal forskning i forhold til effektiv inngripen i komplekse situasjoner. På betjentseminaret er han engasjert for å holde en praktisk workshop der vi skal øve, trene og utvikle beste praksis for oppfølging av trafikkbetjenter etter krevende situasjoner. Alle deltakere vil i forkant motta en kort undersøkelse i forhold til scenarioer de har møtt og hvilke oppfølging de har mottatt.

Øvrige temaer vil være Norparks medlemsundersøkelse, fremtidig utdanning og anmeldelse av vold mot offentlig tjenestemann.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 3 760,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 5 640,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 1. september 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ann Kristin Sandberg på e-post: ann.kristin.sandberg@choice.no og oppgi referanse: «Norpark 22. okt.». Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ann Kristin på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 635,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 550,- pr. pers.

Kurstider:
Tirsdag 22. oktober: kl. 11:30 – 17:00, onsdag 23. oktober: kl. 09:00 – 15:00

For påmelding til kurs:

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 3): november 2019

Tid: 4. – 8. november 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 4. oktober 2019

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.
Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter parkeringsforskriften, klageregler og Parkeringsklagenemnda, krav til virksomheter, ansatte og parkeringsområder, bevissikring og bevisbyrde, sanksjonering, forholdet til vaktvirksomhet, relevante bestemmelser i forvaltningsloven, gjeste- og kundeparkering samt parkering for forflytningshemmede og deres rettigheter samt skjønnsutøvelse og etikk, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk, forholdet til vaktvirksomhet samt og det strafferettslige vernet. Det gis også undervisning i det offentliges særlige ansvar for regulering av offentlig ferdselsåre, trafikkreglene, skiltforskriften og offentlighetsloven.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 8 925,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 390,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 4. oktober 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2630.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 4. november: kl. 10:30 – 16:30, tirsdag 5. – torsdag 7. november: kl. 09:00 – 16:00, fredag 8. november: kl. 08:30 – 14:00

For påmelding til kurs;

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Saksbehandlerkurs – offentlig: november 2019

Tid: 11. – 13. november 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 11. oktober 2019

Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet

Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Ny parkeringsforskrift og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og tingretten, samt klagefrister gjennomgås også.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 4 295,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 6 445,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 11. oktober 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #3606.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 11. november: kl. 10:30 – 16:00, tirsdag 12. november: kl. 09:00 – 16:00, onsdag 13. november: kl. 09:00 – 14:00

For påmelding til kurs:
• for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
• for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Kurs i forflytningshemmedeforskriften: november 2019

Tid: 14. november 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 14. oktober 2019

Målgruppe: Saksbehandlere med basiskunnskap i saksbehandling som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling

Kursinnhold: Vilkår og saksbehandling for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede etter ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny utforming av tillatelsene, overgangsregler, nytt hc-register, fremgangsmåte og saksbehandling ved klage på avslag og tilbakekalling av tillatelser. Rettigheter knyttet til p-tillatelsene gjennomgås også.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 1 965,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 2 950,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 14. oktober 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #3605.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 195,- pr. pers
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstid:
Torsdag 14. november: kl. 09:30 – 15:00

For påmelding til kurs:
• for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
• for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 4): november 2019

Tid: 18. – 22. november 2019
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen
Påmeldingsfrist: 18. oktober 2019

Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet.

Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 8 925,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 13 390,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 18. oktober 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ellen på e-post: ellen.sattem@choice.no og oppgi referanse: #2631.
Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ellen på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 820,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 670,- pr. pers.

Kurstider:
Mandag 18. november: kl. 10:00 – 17:00, tirsdag 19. – torsdag 21. november: kl. 09:00 – 17:00, fredag 22. november: kl. 08:30 – 14:00

For påmelding til kurs:

  • for medlemmer av Norpark: logg deg inn på medlemssiden
  • for ikke medlemmer av Norpark: ta kontakt med sekretariatet: post@norpark.no