Betjentseminar: oktober 2019

Tid: 22. – 23. oktober 2019
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik
Påmeldingsfrist: 21. september 2019

Målgruppe: Alle trafikkbetjenter.

Kursinnhold:

Årets hovedtema vil være oppfølging av betjenter etter vold, trusler og krevende situasjoner.
Arbeidsmiljøloven stiller særskilte krav til oppfølging av trafikkbetjenter etter vold, trusler og andre krevende situasjoner som stadig flere opplever. På betjentseminaret har vi invitert landets fremste spesialist på området, Ole Andre Bråten. Han har skrevet lærebok i konflikthåndtering for uniformert personell og i en årrekke drevet psykologisk debriefing av politipersonell etter særlig krevende situasjoner. Bråten er benyttet som rådgiver av yrkesgrupper som benytter uniformert personell til å løse sine oppgaver. Han har også undervist og vært sensor ved Politihøgskolen – samt driver internasjonal forskning i forhold til effektiv inngripen i komplekse situasjoner. På betjentseminaret er han engasjert for å holde en praktisk workshop der vi skal øve, trene og utvikle beste praksis for oppfølging av trafikkbetjenter etter krevende situasjoner. Alle deltakere vil i forkant motta en kort undersøkelse i forhold til scenarioer de har møtt og hvilke oppfølging de har mottatt.

Øvrige temaer vil være Norparks medlemsundersøkelse, fremtidig utdanning og anmeldelse av vold mot offentlig tjenestemann.

Kursavgifter:
• For medlemmer av Norpark: kr 3 760,-
• For ikke medlemmer av Norpark: kr 5 640,-

Hotellkostnader, dvs. både dagpakker og overnatting, betales direkte til hotellet:
For de som ønsker overnatting under kurset må dette bestilles av hotellet direkte, og innen 1. september 2019.
For å bestille overnatting; ta kontakt med Ann Kristin Sandberg på e-post: ann.kristin.sandberg@choice.no og oppgi referanse: «Norpark 22. okt.». Faktura fra hotellet må avtales ved bestilling og fakturabekreftelse må sendes Ann Kristin på e-post i forkant av kurset.

Hotellpriser:
Tilslutningsdøgn, dvs. rom/frokost for de som ankommer dagen før kursstart: kr 1 025,- pr. pers
Helpensjonspris pr. døgn: kr 1 635,- pr. pers.
Dagpakkepriser pr. dag: kr 550,- pr. pers.

Kurstider:
Tirsdag 22. oktober: kl. 11:30 – 17:00, onsdag 23. oktober: kl. 09:00 – 15:00

For påmelding trykk HER