Entries by Unni Husum-Hogseth

Regodkjenning: mai 2021

Tid: 6. mai 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 8. april 2021   Målgruppe: Trafikkbetjenter som skal regodkjennes i henhold til parkeringsforskriftens § 9 pkt c). Alle betjenter skal regodkjennes hvert fjerde år. Kursinnhold: Kurset inneholder repetisjon av relevante regler og parkeringsfaglige definisjoner. Regodkjenningsprøve gjennomføres skriftlig siste kursdag. Kursavgifter: For medlemmer […]

Skiltkurs: mai 2021

Tid: 10. – 11. mai 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 12. april 2021   Målgruppe: Parkeringsansatte som skal lage skiltplaner eller klagesaksbehandlere med behov for skiltkompetanse. Kursinnhold: Grunnleggende innføring i skilting av parkeringsområder – og parkeringsregulering på offentlig ferdselsåre, skiltenes betydning, krav til plassering av skilt, samt bruk av underskilt […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 2): juni 2021

Tid: 14. – 18. juni 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. mai 2021 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, […]

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 3): august 2021

Tid: 17. – 19. august 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 20. juli 2021   Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, […]

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 2): august/september 2020

Tid: 30. august – 2. september 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 2. august 2021   Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer […]