Entries by Unni Husum-Hogseth

Saksbehandlerkurs – privat: mars 2021

Tid: 16. – 17. mars 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 16. februar 2021   Målgruppe: Saksbehandlere i privat parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår klager på kontrollsanksjoner utstedt av private parkeringsvirksomheter. Parkeringsforskriften gjennomgås. I tillegg gjennomgås forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og relevante bestemmelser i forvaltningsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og klagefrister gjennomgås også. […]

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 1): april 2021

Tid: 19. – 22. april 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 22. mars 2021   Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 2): april 2021

Tid: 26. – 30. april 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 29. mars 2021   Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, […]

Kurs for parkeringsledere: mai 2021

Tid: 4. – 5. mai 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 8. april 2021 Målgruppe: Parkeringsledere som trenger basiskunnskaper innenfor parkeringsrett. Kurset passer også for parkeringsledere som ønsker å oppdatere sine kunnskaper. Kursinnhold: Grunnleggende parkeringsrett, parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr, skilting (skiltforskrift og vedlegg 1 skilt) saksbehandling, beviskrav, kriterier for […]