Entries by Unni Husum-Hogseth

Kurs i forflytningshemmedeforskriften: november 2021

Tid: 18. november 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 18. oktober 2021 Målgruppe: Saksbehandlere med basiskunnskap i saksbehandling som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling Kursinnhold: Vilkår og saksbehandling for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede etter forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny utforming av tillatelsene, […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 4): november/desember 2021

Tid: 29. november – 3. desember 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 1. november 2021   Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og […]

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 3): desember 2021

Tid: 13. – 16. desember 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 15. november 2021   Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for […]