Entries by Unni Husum-Hogseth

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 2): desember 2018

Tid: 10. – 13. desember 2017 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 9. november 2018 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter […]

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 2): desember 2018

  Tid: 10. – 13. desember 2017 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 9. november 2018 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter […]

Regodkjenning 12, Gardermoen: desember 2018

Tid: 18. – 19. desember 2018 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 16. november 2018 Målgruppe: Trafikkbetjenter som tidligere har gjennomført grunnutdanning del 1 og del 2 eller har gjennomført grunnutdanning før 1/1-2017 eller har mer enn 2 års praksis som trafikkbetjent før 1/1-17 eller de som tok grunnutdanning privat (etter gammel modell) i januar […]

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2019

Tid: 15. – 17. januar 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. desember 2018 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt fjerning av […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 1): januar 2019

Tid: 28. januar – 1. februar 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 28. desember 2018 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer […]