Entries by Unni Husum-Hogseth

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 1): april 2019

Tid: 23. – 26. april 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 22. mars 2019 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter […]

Kurs for parkeringsledere: mai 2019

Tid: 7. – 8. mai 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 5. april 2019 Målgruppe: Parkeringsledere som trenger basiskunnskaper innenfor parkeringsrett. Kurset passer også for parkeringsledere som ønsker å oppdatere sine kunnskaper. Kursinnhold: Grunnleggende parkeringsrett, ny parkeringsforskrift og forskrift om offentlig parkeringsgebyr, skilting (skiltforskrift og vedlegg 1 skilt) saksbehandling, beviskrav, kriterier for tildeling av […]

Skiltkurs: mai 2019

Tid: 21. – 22. mai 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 19. april 2019 Målgruppe: Parkeringsansatte som skal lage skiltplaner eller klagesaksbehandlere med behov for skiltkompetanse. Kursinnhold: Grunnleggende innføring i skilting av parkeringsområder – og parkeringsregulering på offentlig ferdselsåre, skiltenes betydning, krav til plassering av skilt, samt bruk av underskilt eller tekst. (Kursdeltagerne står […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 2): juni 2019

Tid: 3. – 7. juni 2019Sted: Quality Airport Hotel, GardermoenPåmeldingsfrist: 3. mai 2019 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet.Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 2): juni 2019

Tid: 17. – 21. juni 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 16. mai 2019 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for […]