Entries by Unni Husum-Hogseth

Betjentseminar: oktober 2019

Tid: 22. – 23. oktober 2019 Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik Påmeldingsfrist: 20. september 2019 Målgruppe: Alle trafikkbetjenter. Kursinnhold:  Årets hovedtema vil være oppfølging av betjenter etter vold, trusler og krevende situasjoner. Arbeidsmiljøloven stiller særskilte krav til oppfølging av trafikkbetjenter etter vold, trusler og andre krevende situasjoner som stadig flere opplever. På betjentseminaret har vi […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 3): november 2019

Tid: 4. – 8. november 2019Sted: Quality Airport Hotel, GardermoenPåmeldingsfrist: 4. oktober 2019 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1.Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter […]

Saksbehandlerkurs – offentlig: november 2019

Tid: 11. – 13. november 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 11. oktober 2019 Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Ny parkeringsforskrift og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og tingretten, samt […]

Kurs i forflytningshemmedeforskriften: november 2019

Tid: 14. november 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. oktober 2019 Målgruppe: Saksbehandlere med basiskunnskap i saksbehandling som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling Kursinnhold: Vilkår og saksbehandling for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede etter ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny utforming av tillatelsene, overgangsregler, nytt […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 4): november 2019

Tid: 18. – 22. november 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 18. oktober 2019 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i […]