Entries by Unni Husum-Hogseth

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 1): januar 2021

Tid: 12. – 14. januar 2021  Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, GardermoenPåmeldingsfrist: 14. desember 2020 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i private parkeringsvirksomheter Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt […]

Grunnutdanning – offentlig, del 2 (kurs 1): januar 2021

Tid: 25. – 29. januar 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 22. desember 2020 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning i vilkårsparkering – offentlig, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 1): februar 2021

Tid: 15. – 19. februar 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 15. januar 2021   Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon […]

Saksbehandlerkurs – offentlig: mars 2021

Tid: 8. – 10. mars 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 8. februar 2021 Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Parkeringsforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og […]

Kurs i forflytningshemmedeforskriften: mars 2021

Tid: 11. mars 2021 Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Påmeldingsfrist: 8. februar 2021   Målgruppe: Saksbehandlere med basiskunnskap i saksbehandling som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling Kursinnhold: Vilkår og saksbehandling for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede etter forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny utforming av […]