Entries by Unni Husum-Hogseth

Saksbehandlerkurs – offentlig: februar 2019

Tid: 11. – 13. februar 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 11. januar 2019 Målgruppe: Saksbehandlere i offentlig parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår saksbehandling av klager på kontrollsanksjoner (vilkårsparkering) og parkeringsgebyr. Ny parkeringsforskrift og forskrift om offentlig parkeringsgebyr gjennomgås i tillegg til forvaltningslov, forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og offentlighetsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og tingretten, samt […]

Kurs i forflytningshemmedeforskriften: februar 2019

Tid: 14. februar 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 14. januar 2019 Målgruppe: Saksbehandlere med basiskunnskap i saksbehandling som trenger kunnskap om forflytningshemmedeforskriften i forbindelse med utstedelse av p-tillatelser og/eller klagebehandling Kursinnhold: Vilkår og saksbehandling for tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede etter ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny utforming av tillatelsene, overgangsregler, nytt […]

Saksbehandlerkurs – privat: februar 2019

Tid: 19. – 20. februar 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 18. januar 2019 Målgruppe: Saksbehandlere i privat parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Kurset gjennomgår klager på kontrollsanksjoner utstedt av private parkeringsvirksomheter. Ny parkeringsforskrift gjennomgås. I tillegg gjennomgås forvaltningsrettslige prinsipper for saksbehandling og relevante bestemmelser i forvaltningsloven. Saksforberedelse til Parkeringsklagenemnda og klagefrister gjennomgås også. Kursavgifter: • For […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 1): mars 2019

Tid: 11. – 15. mars 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 11. februar 2019 Målgruppe: Nyansatte trafikkbetjenter i kommuner/kommunale selskaper som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og […]

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 2): mars 2019

Tid: 26. – 28. mars 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 25. februar 2019 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt […]