Entries by Unni Husum-Hogseth

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 3): august 2019

Tid: 13. – 15. august 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 12. juli 2019 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt […]

Grunnutdanning – privat, del 2 (kurs 2): august 2019

Tid: 26. – 29. august 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 26. juli 2019 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet og som har bestått grunnutdanning privat, del 1. Kursinnhold: Andre del av grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner). Kurset gjennomgår formålene bak vegtrafikklovgivningen og parkeringsforskriften, rettslige rammer for parkeringshåndheving, førers plikter etter […]

Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 3): september 2019

Tid: 9. – 13. september 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 9. august 2019 Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet. Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i […]

Grunnutdanning – privat, del 1 (kurs 4): oktober 2019

Tid: 15. – 17. oktober 2019 Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen Påmeldingsfrist: 13. september 2019 Målgruppe: Nyansatte i private virksomheter som driver parkeringsvirksomhet Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering og utstedelse av kontrollsanksjoner for private parkeringsvirksomheter. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, skiltforskrift, relevante definisjoner i trafikkreglene, skjønnsutøvelse, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling samt […]

Betjentseminar: oktober 2019

Tid: 22. – 23. oktober 2019 Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik Påmeldingsfrist: 20. september 2019 Målgruppe: Alle trafikkbetjenter. Kursinnhold: Gjennomgang av aktuelle tema og oppdateringer. Ny parkeringsregulering vil være sentral, herunder krav i forbindelse med regodkjenning. Kursavgifter: • For medlemmer av Norpark: kr 3 760,- • For ikke medlemmer av Norpark: kr 5 640,- Hotellkostnader, dvs. både […]