Entries by Finn Albert Aurbakken

LB-2019-140270

Borgarting lagmannsrett – Dom / 2020-02-25 Saken gjelder påtalemyndighetens anke over frifinnende dom for tiltale for overtredelse av straffeloven § 155, vold mot trafikkbetjent. A er født 0.0.1982 og bor i [sted]. Han satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: Straffeloven § 155for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann […]