Grunnutdanning – offentlig, del 1 (kurs 3): september 2017

Kurs 3 – 2017
Grunnutdanning er obligatorisk før trafikkbetjenten kan starte håndheving av vilkårsparkering etter ny parkeringsforskrift
Tid: 25. – 29. september 2017
Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen
Påmeldingsfrist: Utløpt
Målgruppe: Nyansatte i kommuner som driver parkeringsvirksomhet.
Kursinnhold: Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering (kontrollsanksjoner) og parkeringsgebyr. Kurset gjennomgår sentrale parkeringsemner, vegbegrep, aktsomhetsnorm, vegtrafikkloven, forskrift om offentlig parkeringsgebyr, parkeringsforskriften, trafikkregler, skjønnsutøvelse og etikk, bevissikring, kommunikasjon og kundebehandling, uniformsbruk og opptreden i tjenesten samt fjerning av kjøretøy og det strafferettslige vernet.
Eksamen gjennomføres skriftlig siste kursdag.
Kursavgifter og hotellkostnader for medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 24/9-17): kr 17 450,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 25/9-17): kr 16 380,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 12 100,- inkl. dagpakker og kursavgift
Kursavgifter og hotellkostnader for ikke medlemmer av Norges Parkeringsforening:
• Overnatting og ankomst dagen før kursstart (dvs. ankomst 24/9-17): kr 24 144,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Overnatting og ankomst til kursstart (dvs. ankomst 25/9-17): kr 23 074,- inkl. helpensjon og kursavgift
• Kursdeltagelse uten overnatting: kr 18 794,- inkl. dagpakker og kursavgift
Kurstider:
Mandag 25. september: kl. 10:00 – 16:00, tirsdag 26. – torsdag 28. september: kl. 09:00 – 17:00, fredag 29. september: kl. 08:30 – 14:00